S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

KONTAKTY

Alterna Medica Praha s.r.o.
(POZOR - POUZE SÍDLO FIRMY) Jašíkova 1533/4
149 00 Praha 4
tel: +420 242488980
fax: +420 242488980
napište nám
mobil: 603 422680
IČO: 24198676 Email:alternamedica@email.cz


Všeobecné obchodní podmínky společnosti

 

Alterna Medica Praha s.r.o.

 

Sídlo:                          Jašíkova 1533/4, Praha – Chodov, PSČ 149 00

Identifikační číslo:         24198676

DIČ:                           CZ24198676

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187883

(dále jen „Prodávající“)

 

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.alternamedica.cz

 

 

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Kontaktní adresa:       Alterna Medica Praha s.r.o.

Křejpského 1507/21

149 00 Praha 4

Kontaktní e-mail:       alternamedica@email.cz

Kontaktní telefon:

(+420) 242 488 980(+420) 242 488 980

(+420) 272 931 854(+420) 272 931 854

(+420) 603 422 680(+420) 603 422 680

 1. Úvodní ustanovení

1.1.         Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě „Alterna Medica“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.alternamedica.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.

1.2.         Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.

1.3.         Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.

 

1.4.         Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

1.5.         Veškeré smluvní vztahy se řídí těmito obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.6.         V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

 1. 2. Vymezení pojmů

2.1.         Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2.         Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3.         Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní. Kupující je také Uživatelem.

2.4.         Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní jsou potravinové doplňky, potraviny, čaje, kávy, vitaminy a minerály, tinktury, kapky, masti, kosmetika, knihy, diáře, zdravotní pomůcky, hygienické potřeby a další obdobné či související zboží blíže specifikované na webovém rozhraní. Žádný z produktů umístěných na webovém rozhraní není lékem ani léčivem. Prodávající neposkytuje záruku na vliv zboží na zdraví Kupujícího.

 1. 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1.         Kupující se může na webovém rozhraní registrovat. Prostřednictvím uživatelského účtu lze objednávat zboží, spravovat objednávky, komentovat zboží a provádět další úkony, pokud webové rozhraní takové úkony umožňuje. Uživatelské jméno a heslo volí Kupující sám a je povinen zajistit, že se o nich nedozví třetí osoby.

3.2.          Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami. Prodávající si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit déle jak 1 rok neaktivní uživatelské účty a dále účty, jejichž prostřednictvím dochází k porušování dobrých mravů, zákona nebo jejichž majitelé se dopouštějí porušování těchto obchodních podmínek.

3.3.         Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (DPH atd.), cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

3.4.         Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

3.5.         Kupující provádí objednávání zboží prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře). Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího (osobní jméno a příjmení / obchodní firmu, adresu pro doručování, fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

 

3.6.         Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky, zejména druh a množství zboží, dodací adresa a konečná cena, a to včetně nákladů na dodání (v závislosti na zvoleném způsobu dodání) a případných poplatků spojených se zvoleným způsobem platby. V rámci rekapitulace má Kupující poslední možnost měnit zadané údaje. Závaznou objednávku Kupující podá prostřednictvím tlačítka „Objednat “. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. O obdržení objednávky Prodávajícím bude Kupující informován.

3.7.         Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

3.8.         Má-li Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může Kupujícího kontaktovat za účelem jejího ověření. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout neověřenou objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

3.9.         Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.10.     Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí.

3.11.     V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

3.12.     Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

3.13.     Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo e-mailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. e-mailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.

 1. 4. Platební a dodací podmínky

4.1.         V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000 Kč) může Prodávající požadovat zálohu na kupní cenu. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

4.2.         Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:

 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku,
 • v hotovosti při osobním odběru na Kontaktní adrese Prodávajícího (provozovně umístěné na adrese Křejpského 1507/31, Praha 4 - 149 00 či na provozovně Prodávajícího umístěné na adrese Rumunská 697/14, Praha - Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „provozovna Prodávajícího“), (Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin)
 • bezhotovostně platební kartou při osobním odběru zboží na provozovně Prodávajícího
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet Prodávajícího, jehož číslo bude Kupujícímu sděleno v průběhu zpracování objednávky.

Případné další podmínky platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky. Pokyny pro bezhotovostní platbu (zejména variabilní symbol) budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky.

4.3.         Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

4.4.         V případě platby v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby platební kartou při osobním odběru zboží na provozovně Prodávajícího je kupní cena splatná při přivzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je kupní cena splatná do 5 dnů od přijetí objednávky. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.5.         Zboží, které je skladem, Prodávající v případě zaslání zboží na dobírku či v případě osobního odběru zboží Kupujícím expeduje zpravidla do 5 dnů od přijetí objednávky. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží převodem na účet Prodávajícího expeduje Prodávající zboží skladem zpravidla do 5 dnů od připsání příslušné částky na svůj účet.

4.6.         Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován.

4.7.         Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky. V případě, že Kupující v objednávce způsob dopravy nezvolí, určuje ho Prodávající.

4.8.         Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.

 

4.9.         V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

4.10.     Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.

4.11.     Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

4.12.     V případě, že Kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

4.13.     Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 1. 5. Odstoupení od kupní smlouvy

 

5.1.         Kupující má podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující v této lhůtě zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího, na Kontaktní e-mail Prodávajícího, na adresu sídla Prodávajícího či na adresu provozovny Prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy lze využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím. - formulář ke stažení je zde - klikněte

5.2.         Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku není možné mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal.

5.3.         Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu Prodávajícího, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4.         Kupující k vrácenému zboží přiloží kopii dodacího listu a faktury – daňového dokladu, byl-li vystaven, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.

5.5.         Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

5.6.         Prodávající vrátí Kupujícímu veškeré přijaté peněžní prostředky, a to včetně nákladů na dodání. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Kupující požadoval, (iii) přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.7.         Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.8.         Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

5.9.         Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5.10.     Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky.

5.11.     V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 10 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 

5.12.     Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a Kupující tento dárek zašle společně s vraceným zbožím Prodávajícímu.

 1. 6. Odpovědnost za vady

6.1.         Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

6.2.         Při uplatňování práv z vadného plnění se postupuje v souladu s Reklamačním řádem Prodávajícího.

 1. 7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

7.1.         Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu alternamedica@email.cz

7.2.         Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

7.3.         Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

7.4.         U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

7.5.         Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

7.6.         Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7.7.         Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

7.8.         V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

7.2.         Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 1. 8. Ochrana osobních údajů

 

8.1.         Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2.         Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00057650.

8.3.         Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

8.4.         Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

8.5.         Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

8.6.         Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7.         Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8.         V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9.         Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10.     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího. Souhlasy dle obou předcházejících vět může Kupující kdykoli odvolat.

8.11.     Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/).

8.12.     Webové rozhraní může využívat technické informace získané pomocí souboru cookies. Užívání cookies lze zakázat nastavením internetového prohlížeče. Je-li využívání souborů cookies zakázáno, nemusí být webové rozhraní zobrazováno v plné míře. Pomocí souborů cookies nelze získat žádné osobní údaje.

 1. 9. Závěrečná ustanovení

9.1.         Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

9.2.         V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

9.3.         V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

9.4.         Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

9.5.         Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se potravin a potravinových doplňků provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

9.6.         Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím Kontaktního e-mailu, nebo se může Kupující obracet na v předchozím odstavci vypočítané subjekty. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

9.7.         Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny materiály na nich (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

9.8.         Webové rozhraní může využívat službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítači Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní umožňujícími analýzu způsobu užívání webového rozhraní Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

9.9.         Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

9.10.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním e-mailem).

9.11.     V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 17.3.2015.

Všeobecné obchodní podmínky eshopu zpracovala specializovaná advokátní kancelář provozující portál PravoProPodnikatele.cz

 


 

 

Jaký je rozdíl mezi koloidním, chelátovým a anorganickým minerálem?

Koloidní minerály jsou minerální látky rozpuštěné ve vodě, které dobře procházejí do buněk lidského organismu. Považuji se za nejdokonalejší formu minerálů pro svou až 98% využitelnost a nulovou toxicitu. Po vypití roztoku anorganického minerálu se může člověk otrávit, ale v koloidní formě jsou minerály netoxické a nehrozí jejich předávkování.

Rostliny absorbují svým kořenovým systémem anorganické částice minerálů, které půdní mikroorganismy z anorganické formy přeměňují do formy využitelné rostliny. Procesem fotosyntézy je převádí do koloidní formy. V takovéto formě jsou absolutně netoxické a nehrozí jejich předávkování.

Naopak syntetická anorganická forma minerálů spíše přispívá k vytváření odpadu a zatížení organismu. Nejsou v podstatě nic jiného než rozdrcená skála. Jejich vstřebatelnost je u lidí i zvířat velmi malá: pouze 5-10 %. Po 35. roce věku dokonce klesá na 3-5 %. Při nadměrném užívání se mohou anorganické minerály usazovat ve tkáních a způsobovat vážné poruchy, jako je ateroskleróza, srdeční problémy, ledvinové kameny, kloubní poruchy.

Chelátová forma má o něco lepší vstřebatelnost než anorganické formy a prakticky jde o kombinaci minerálů se směsí aminokyselin, které zlepšují dostupnost pro organismus, zvyšují schopnost absorpce a účinek v biochemických pochodech těla.

Aniont

V běžných podmínkách jsou molekuly atomů vzduchu neutrální. Avšak při ionizaci, která může probíhat buď prostřednictvím obyčejného záření, ultrafialového záření, mikrovlnného záření, nebo prostřednictvím obyčejného blesku, molekuly vzduchu ztrácejí část záporně nabitých elektronů obíhajících kolem jádra, ty se nadále slučují s neutrálními molekulami, kterým dávají záporný náboj. A takové molekuly se nazývají aniony.

Počet aniontů v jednom krychlovém centimetru je následující:

 • 40 - 50 / cm3 v městských obytných prostorách,
 • 100 - 200 / cm3 v městském vzduchu,
 • 700 - 1.000 / cm3 v otevřené krajině
 • a více než 5.000 / cm3 v horských údolích a úbočí hor.

Zdraví lidí je přímo závislé na obsahu aniontů ve vzduchu. Pokud je ve vzduchu, který přijímá lidské tělo, koncentrace aniontů velmi nízká nebo naopak velmi vysoká, člověk začíná křečovitě dýchat, může cítit únavu, závratě, bolesti hlavy nebo dokonce deprese.

Bachova květová terapie pro zvířata

Hlavním důvodem, proč se květové esence čím dál víc používají v léčbě je fakt, že za každou nemocí nebo neduhem stojí náš psychický stav. Osobnost a temperament každého jednotlivce je určujícím klíčem při výběru správné esence. Nabízí se tak otázka, jestli jsou květové esence vhodné i pro zvířata. V roce 1871 publikoval Charles Darwin názor, že "smysly a různé emoce, jako je láska, paměť, pozornost, zvědavost, napodobování, kterými se chlubí člověk, mohou být objeveny v počátečních nebo v dobře vyvinutých podmínkách už i u "nižších živočichů". Zdůrazňoval, že vyšší zvířata a člověk sdílejí ty samé základní emoce a poukazoval dokonce na to, že savci mají dokonale vyvinutý komplex emocí jako je nechuť, strach, touha po spravedlivé odplatě nebo dokonce smysl pro humor. V té době byly jeho názory přítěží pro tehdejší poznání, dnes se shodují s nejnovějšími vědeckými poznatky. Květové esence jsou důležité v léčbě zvířat, protože nastolují vyrovnanost a harmonii v jejich přirozené povaze, která velice citlivě reaguje na události v okolí. Jejich užívání vyžaduje pečlivé a systematické pozorování zvířecího chování, aby nedošlo k nesprávné interpretaci projevů. I u zvířat je možné esence používat s jiným druhem léčby - včetně alopatické nebo homeopatické medicíny. Existují už zkušenosti, že v homeopatické léčbě esence působí jako katalyzátor. Navíc tím, že jsou naprosto přírodní a netoxické, nevytvářejí ani u citlivých bytostí, jakými zvířata jsou, žádné vedlejší efekty.

Dva kroky pro výběr správné esence u zvířat:

 • Naprosto důležité je pečlivé pozorování zvířete, typu, nálady, momentálního stavu, zvláštní signály, potřeby, rituály. V tomto bodě nesmíme opomenout vztah mezi zvířetem a jeho majitelem- ten je často východiskem k vyřešení problému. Z celkové situace je dobré si poznamenat klíčová slova.
 • Podle klíčových slov vyberte co nejvhodnější esenci a srovnejte popis esence s profilem zvířete. Pokud symptomy poukazují na dvě esence, můžete je zkombinovat.

Dávkování: Kapky mohou být podány přímo do úst zvířete nebo rozetřeny kolem nosu. Mohou se také nakapat do vody, mléka nebo jiné tekutiny, kterou zvíře v průběhu dne upíjí. Obyčejně se používají 4 kapky esence, u větších zvířat (kůň, kráva) 10 - 15 kapek. Esence je také možné rozmíchat do spreje a aplikovat přímo na tělo zvířete - tento způsob je zvlášť dobrý u ptáků, ryb nebo vylekaných zvířat, která odmítají přijmout jakoukoliv léčbu. Zvířata můžeme také i koupat nebo mýt ve vodě, do které jsme dali několik kapek příslušné esence.

Nejčastěji užívané esence pro zvířata:

Chestnut Bud - Poupě jírovce, koňského kaštanu - zvíře nereaguje na vaše podněty, nepřijímá váš výcvik a nadále se drží svých vžitých zvyků

Larch - Modřín opadavý - nedostatek důvěry, ve vztahu k jiným zvířatům je spíš vylekané a vyhýbavé

Mimulus - Kejklířka skvrnitá - zvíře je plaché, vylekané příchodem cizí osoby nebo hlukem

Star of Bethlehem - Snědek okoličnatý - zvíře prožilo šok – může jít i o špatné zacházení ze strany bývalého majitele

Vervain - Sporýš lékařský - zvíře má přehnaně plno energie, je podrážděné, napjaté

Walnut - Vlašský ořech - má problémy přivyknout si na nový domov, těžko si zvyká na nové zvíře v domácnosti, esence vhodná i v období očekávání přírůstků

Přípravky řady RESCUE™ Remedy – ve všech krizových situacích…

a samozřejmě, lze použít kterýkoliv z 38 Bachových květů

 

 

Srovnávací tabulka hodnot označení výrobků s ochranou proti slunečnímu záření SPF

Standard Austrálie a Nového Zélandu

Standard Evropské komise

Kategorie označení Ochranný faktor Kategorie označení Ochranný faktor
Nízká ochrana
(Low protection)
4 až 8 Nízká ochrana
(Low protection)
6 až 10
Střední ochrana
(Moderate protection)
8 až 15 Střední ochrana
(Moderate protection)
15 až 25
Vysoká ochrana
(High protection)
15 až 30 Vysoká ochrana
(High protection)
30 až 50
Velmi vysoká ochrana
(Very high protection)
30 + Velmi vysoká ochrana
(Very high protection)
50 +
Co jsou koloidy?

Jako koloid se označuje látka mikroskopicky rovnoměrně rozptýlená (dipergovaná) v látce druhé. Toto je důležité, protože nám známé a obvyklejší roztoky se sestávájí z jedné fáze - klasickým příkladem je roztok kuchyňské soli ve vodě, kde se jedná pouze o fázi kapalnou. V případě koloidního roztoku je první fází dispergované médium (koloid) a tou druhou dispersní médium. Ovšem dispergované (nikoliv rozpuštěné!) součástky nelze vidět pouhým okem. Koloidní sestava může být kapalná, pevná nebo plynná. Jako příklady lze uvést emulse, suspense, aerosoly, pěny a další.

Z mikroskopického hlediska jsou dispergované částice menší či srovnatelné s vlnovou délkou viditelného světla (450-780 nm; 1 nm = 10-9 m) a jejich velikost se většinou udává od 1 do 1000 nm. Nelze je proto pozorovat optickým mikroskopem. Je však možné využít rozptylu světla, který nastává průchodem paprsku dispersním prostředím koloidní soustavy tak, že tento paprsek se stane viditelným při bočním pohledu (Tyndallův jev). Obecně platí, že nevíce je rozptýleno světlo s kratší vlnovou délkou a nejméně s delší vlnovou délkou; tento jev nastává např. při průchodu světla opálem drahým kdy vidíme procházet oranžový paprsek, zatímco ze stran se jeví namodralý. Tyndallova jevu je proto možné použít pro analýzu koloidních soustav pomocí ultramikroskopu nebo nefelometrie. Z důvodu větší velikosti neprocházejí částečky koloidu dostatečně jemnou membránou a je možné proto oddělit tuhou dispergovanou fázi pomocí mikrofiltrace.

Koloidní kovy, jako stříbro a zlato jsou tvořeny agregátem atomů, kdy poloměr jednoho atomu leží mezi 0.1-0.2 nm [2] (jako koloidní se však někdy označuje i monoatomární roztok kovu).

Podstatným faktorem pro eventuální použití je stabilita koloidní soustavy, tj. schopnost zůstat v nezměněném stavu. Nestabilita se projevuje oddělováním fází, jakým je sedimentace pevné dispergované fáze. Dispergované částečky jsou však i v případě koloidních kovů obecně ve vzájemné interakci a pokud převládnou přitažlivé síly, vykazují tendenci k agregaci, čímž dojde ke vzniku shluků vedoucím k destabilisaci soustavy (flokulace, koagulace). Existuje několik mechanismů jak udržet kolidní soustavu stabilní alespoň po přijatelnou dobu [1], přičemž elektrostatická stabilisace přichází do úvahy nejčastěji. Jde o to, že částečky koloidu nesou stejný náboj a tím dojde k elektrostatickému odpuzování, které zabrání agregaci. Taková koloidní soustava je v kapalném roztoku citlivá na přítomnost solí a změnu pH, které mohou elektrostatické odpuzování zrušit a tím umožnit agregaci částeček.

Co je ppm?

Parts per million (z angličtiny, česky „dílů či částic na jeden milion“), zkráceně též ppm, je výraz pro jednu miliontinu (celku); někdy je tento výraz odvozován i z latinského pars per milion. Obdobně jako procento (jedna setina) či promile (jedna tisícina) se používá pro znázornění poměru jedné části vůči celku. Označuje koncentraci, jejíž hodnota vyjadřuje počet částic dispergované, či rozpouštěné, látky ku milionu částic látky dispergující, či rozpouštědla. V našem případě se jedná o množství částic dispergované látky, například stříbra v destilované vodě. Na místo počtu částic se však v praxi často udává poměr hmotnostní, tedy poměrná hmotnost v miliontinách dispergované látky ku hmotnosti dispergující látky. A tedy jeden miligram stříbra v jednom kilogramu (přibližně litru) čisté (tj. destilované) vody má koncentraci 1 ppm.

Seznam užívaných bylin
čínský         název
latinský název latinský název užívané části český název český název užívané části
Ai ye Artemissia Folium Artemisiae Argyi Pelyněk List pelyňku třpytivého
An xi xiang Styrax Benzoinum Benzoin Tinktura z benzoinu
Bai guo Gingko biloba Gingko semen jinan dvojlaločný semeno jinanu dvoulaločného
Bai he Lilium Brownii Lilii bulbus lilie brownova cibule lilile Brownovy
Bai ji li Tribulus Tribuli terestris fructus kotvičník zemní plod kotvičníku zemního
Bai jie zi Sinapsis Semen sinapsis albae Hořčice bílá Semena hořčice bílé
Bai lian Ampelopsis japonica Ampelopsidis radix ampelopsis japonský kořen ampelopsisu japonského
Bai qian Cynanchum Cynanchi radix tolita Stauntonova kořen tolity Stauntonovy
Bai shao Paeonia lactiflora Paeoniae albae radix pivoňka bělokvětá kořen pivoňky bělokvěté
Bai tou weng Pulsatilla Radix Pulsatilae Chinensis Koniklec kořen koniklece čínského
Bai xian pi Dictamnus dasycarpus Dictamni dasycarpi cortex radicis třemdava huňatoplodá kůra kořene třemdavy huňatoplodé
Bai zhi Angelica dahurica Angelicae dahuricae radix děhel dahurský kořen děhele dahurského
Bai zhu Atractylis macrocephala Atractylodis macrocephalae rhizoma atraktylis velkoúborný atraktylový kořen
Bai zi ren Platycladus = Biota Platycladi semen zeravec východní semeno zeravce východního
Ban bian lian Lobelia Herba Lobelia Chinensis cum Radice lobelka Nať a kořen lobelky
Ban lan gen Isatis Radix Isatids boryt Kořen borytu
Ban xia Pinellia ternata Pinelliae rhizoma pinelie trojčetná oddenek pinelie trojčetné
Bian xu Polygonum avicularis Polygoni avicularis herba rdesno ptačí nať rdesna ptačího
Bing Pian Borneolum syntheticum Resinum Blumea balsamifera pryskyřice borneolová pryskyřice
Bo he Mentha haplocalyx Menthae haplocalycis herba máta jednokališná nať máty jednokališné
Bu gu zhi Psoralae Fructus psoralae Coryfoliae dětelník Plod dětelníku
Can sha Bombyx Excrementum Bombycis mori kapok morušový Výměšek kapoku morušového
Cang er zi Xanthium sibiricum Xanthii sibirici fructus řepeň sibiřská plod řepeně sibiřské
Cang zhu Atractylis lancea Atractylodis lanceae rhizoma atraktylis kopinatý oddenek atraktylu kopinatého
Ce bai ye Biota Biotae orientalis semen zeravec východní semeno zeravce východního
Chai hu Bupleurum scorzoneraefolium Bupleuri radix prorostlík čínský kořen prorostlíku čínského
Chan tui Cryptotympana (Cicadae) Periostracum cicadae cikáda tělo cikády
Che qian zi Plantago asiatica Plantaginis semen jitrocel asijský semeno jitrocele asijského
Chen pi Citrus reticulata Citri reticulatae pericarpium mandarinka obecná oplodí mandarinky obecné
Chi shao Paeonia rubra Paeoniae rubrae radix pivoňka červená kořen pivoňky červené
Chuan bei mu Fritillaria Thunbergii Fritillariae Thunbergii bulbus řebčík Thunbergův cibule řebčíku Thunbergova
Chuan jiao Zanthoxylum Semen zanthoxyli Burgeari žlutodřev Semena žlutiodřevu
Chuan lian zi Melia azedarach Meliae toosendan fructus melie azedarach plod melie azedarach
Chuan niu xi Cyathula officinalis Radix Cyathulae radix kalíškovec obecný kořen kalíškovce obecného
Chuan xiong Ligusticum chinense Ligustici radix koprníček čínský kořen koprníčku čínského
Chun gen pi Ailanthus altissima Ailanthi altissimae cortex pajasan žláznatý kůra pajasanu žláznatého
Da fu pi Areca catechu Arecae semen palma betelová semeno (oříšek) palmy arekové
Da huang Rheum sp. Radix rhei Rhei rhizoma et radix reveň kořen reveně
Da qing ye Isatis Folium Daqingye Boryt listy borytu
Da zao Zizyphus jujuba Zizyphi jujubae fructus jujuba čínská plod jujuby čínské
Dan dou chi Glycine max Sojae semen praeparatum soja luštinatá semeno soji upravené
Dan nan xing Arisaema sp. Arisaemae pulvis cum Fel Bovis arizéma prášek z rostliny rodu Arisaema smíchaný s hovězí žlučí
Dan shen Salvia miltiorrhiza Salviae miltiorrhizae radix šalvěj červenokořená kořen šalvěje červenokořenné
Dan zhu ye Lopatherum gracile Lopatheri herba lopater křehký nať lopateru křehkého
Dang gui Angelica sinensis Angelicae sinensis radix děhel čínský kořen děhele čínského
Dang shen Codonopsis pilosula Codonopsis radix pazvonek chloupkatý kořen pazvonku chloupkatého
Di yu Sanguisorbia Radix sanguisorbae officinalis Toten obecný kořen totene obecného
Ding xian Syzigium Flos Caryophylli aromatici hřebičkovec květ hřebíčkovce
Dong chong xia cao Cordyceps Cordyceps sinensis Kordyceps čínský tělo kordycepsu čínského
Dong gua ren Benincasa Semen Benincasae Hispidae Benincasi Semeno benincasi
Du huo Angelica pubescens Angelicae pubescentis radix děhel pýřitý kořen děhele pýřitého
Du zhong Eucommia ulmoides Eucommiae cortex gumojilm jilmový kůra gumojilmu jilmového
E jiao Gelatinum Corii Asini Gelatinum corii asini želatina vyrobená z blíže neurčené části osla želatina vyrobená z blíže neurčené části osla
Fang feng Ledebouriella divaricata
(Saposshnikoviae Radix)
Ledebouriellae radix Ledeboriela rozkladité Kořen ledeboriely rozkladité
Fu ling Poria cocos Poriae cocos sclerotium pornatka kokosová sklerocium pornatky kokosové
Fu shen Poria cocos Poriae cocos sclerotium pararadicis Pornatka kokosová Kořen poznatky kokosové
Fu zi Aconitum Radix lateralis Aconiti Carmichaeli praeparata Oměj Kořen Oměje upravený
Gan cao Glyccyrhiza uralensis Glycyrrhizae uralensis radix lékořice uralská kořen lékořice uralské
Gao ben Ligusticum Ligustici radix koprníček čínský kořen koprníčku čínského
Gao liang jiang Alpinia officinarum Alpiniae officinarum rhizoma galgán obecný galgánový kořen
Gou qi zi Lycium sinensis Lycii fructus kustovnice čínská plod kustovnice čínské
Gou teng Uncaria rhynchophylla Uncariae ramulus cum uncis řemdihák větvička řemdiháku s trny
Gu sui bu Drynaria sp. Drynariae rhizoma drynárie oddenek různých druhů rodu Drynaria
Gua lou ren Trichosanthes kirilowii Trichosanthis semen okurkovník Kirilův semeno okurkovníku Kirilova
Gui zhi Cinnamomum cassia Cinnamomi cassiae ramulus skořicovník čínský větvička (výhonek) skořicovníku čínského
Hai tong pi Erithrinna Cortex Erythrinnae zarděnice Kůra zarděnice
Hai zao Sargassum Sargassum stélka chaluhy rodu Sargassum stélka chaluhy rodu Sargassum
Han lian cao Eclipta prostrata Ecliptae herba Eklipta plazivá Nať eklipty plazivé
He shou wu Polygonum multiflorum Polygoni multiflori radix praep. rdesno mnohokvěté kořen rdesna mnohokvětého upravený
He zi Terminalia Fructus terminaliae chebulae Vrcholek kábullský Plod vrcholku kábulského
Hei zhi ma Sesamum Semen Senami Indici Sezam Semena seznamu indického
Hong hua Carthamus tinctorius Carthami tinctorii flos světlice barvířská květ světlice barvířské
Hong zao Zizyphus Fructus zizyphi jujubae cicimek Plod cicimku
Hou po Magnolia officinalis Magnoliae cortex šácholan obecný kůra šácholanu obecného
Hu lu ba Trigonella Semen Trigonellae Foeni-graeci Pískavice řecké seno Semena Pískavice řecké seno
Hu tao ren Juglandis Semen Juglandis Vlašský oříšek Oříšek
Hua shi Talcum Talcum mastek Křemičitan hořečnatý
Huai hua Sophora japonica Flos saphorae japonicae Jerlín japonský list jerlínu japonského
Huai hua ma Sophora immaturus Sophorae flavescentis radix jerlín žlutavý kořen jerlínu žlutavého
Huang bai Phellodendron amurense Phellodendri cortex korkovník amurský kůra korkovníku amurského
Huang lian Coptis chinensis Coptidis rhizoma koptis čínský oddenek koptisu čínského
Huang qi Astragalus membranaceus Astragali membranacei radix kozinec blanitý kořen kozince blanitého
Huang qin Scutellaria baicalensis Scutellariae baicalensis radix šišák bajkalský kořen šišáku bajkalského
Huo xiang Agastache sp.
Pogostemon sp.
Agastachis seu Pogostemoni herba pačuli Nať pačuli
Ji xue teng Spatholobus suberectus Spatholobi caulis Toulec laločnatý Stonek toulce laločnatého
Jiang huang Curcuma longa Curcumae longae rhizoma kurkuma oddenek kurkumy
Jie geng Platycodon grandiflorum Platycodoni radix platykodon velkokvětý kořen platykodonu velkokvětého
Jin qian cao Lysimachia Lysimachia Herba lysimachiae vrbina
Jin sha Lygodium Herba lygodii japonici proutní kapradí Listy proutního kapradí
Jin yin hua Lonicera japonica Lonicerae japonicae flos zimolez japonský květ zimolezu japonského
Jin ying zi Rosa laevigata Rosae laevigatae fructus růže hladká šípek
Jing jie Schizonepeta tenuifolia Schizonepetae herba Schizonepeta velkokvětá nať schizonepett velkokvěté
Ju hua Chrysanthemum indicum Chrysanthemi indici flos zlateň indická květ zlateně indické
Ku shen Sophora flavescens Sophorae flavescentis radix jerlín žlutavý kořen jerlínu žlutavého
Kuang jin teng Tinospora Ramus Tinospora sinensis Tinospora čínská Větvička Tinospory čínské
Kun bu Laminaria (Eclelonia - Thallus Algae) Laminaria japonica stélka chaluhy druhu Laminaria japonica stélka chaluhy druhu Laminaria japonica
Lian qiao Forsythia suspensa Forsythiae fructus zlatice převislá plod zlatice převislé
Lian zi Nelumbo nucifera Nelumbinis nuciferae semen lotos indický lotosové semeno
Lingzhi Ganoderma Ganoderma lucidum Lesklokorka lesklá spory lesklokorky lesklé
Liu ji nu Artemisia Artemisiae argyi folium pelyněk Argyův list pelyňku
Long dan cao Gentiana longdancao Gentianae longdancao radix hořec longdancao kořen hořce longdancao
Long yan rou Euphoria Arillus euphoriae longarnae pohodovka míšek pohodovky
Lu dou Phaleolus Semen phaseoli radiati Mungo fazole Semena mungo fazole
Lu gen Phragmites communis Phragmitis rhizoma rákos obecný oddenek rákosu obecného
Lulu tong Liquidambar Fructus Liquidambar Taiwanianae ambroň Plod ambroně
Mai men dong Ophiopogon japonicus Ophiopogonis rhizoma ofiopogon japonský oddenek ofiopogonu japonského
Man jing zi Vitex Fructus viticis drmek Plod drmku
Mang xian Natrii Sulfas Na2SO4 Natrii Sulfas Na2SO4 Glauberova sůl prášek Glauberovi soli
Mao he zi Phyllantus emblica Fructus Phyllanti emblicae Angreąt indický Plod angreątu indického
Mi meng hua Buddleia Ros Buddleiae officinalis immaturus komule Květ komule
Mo yao Myrrha, Gumiresina myrrha Resina Myrrhae myrrha myrrha, klejopryskyřice myrrha
Mu bie zi Momordica Semen momordica conchinensis Momordika neboli židovská jahoda Semeno momordiky
Mu dan pi Paeonia suffruticosa Paeoniae suffruticosae cortex radicis pivoňka polokřovitá kůra kořene pivoňky polokřovité
Mu gua Chaenomeles Fructus chaenomelis kdoulovec Plod kdoulovce
Mu li Ostrea sp. Ostreae concha schránka mlže rodu Ostrea - ústřice schránka mlže rodu Ostrea - ústřice
Nan sha shen Adenophora sp. Adenophorae radix zvonovec kořen různých druhů rodu Adenophora - zvonovec
Niu bang zi Arctium lappa Arctii lappae fructus lopuch větší plod lopuchu většího
Niu xi Achyranthes bidentata Achyranthis bidentatae radix achyrant dvojzubý achyrant dvouzubý, kořen achyrantu dvouzubého
Nu zhen zi Ligustrum lucidum Ligustri fructus ptačí zob lesklý plod ptačího zobu
Pi pa ye Eriobotrya japonica Eriobotryae folium mišpulník japonský list mišpulníku japonského (lokvátu)
Pu gong ying Taraxacum mongolicum Taraxaci mongolici herba smetánka mongolská nať smetánky mongolské
Pu huang Typha angustifolia - Typha orientalis Typhae pollen orbinec úzkolistý pyl (pylová zrna) orobince
Qian hu Peucedanum Peucedani radix smldník kořen smldníku
Qiang huo Notopterigium sp. Notopterygii radix et rhizoma křídlovka nepravá kořen a oddenek rostlin rodu Notopterigium
Qin jiao Gentiana macrophylla Gentianae macrophyllae radix hořec velkolistý kořen hořce velkolistého
Qin pi Fraxinus chinensis Fraxini cortex jasan čínský kůra jasanu čínského
Qing pi Citrus reticulata Citri reticulatae pericarpium viridis mandarinka obecná oplodí mandarinky obecné, zelené
Qu mai Dianthus superbus Dianthi herba hvozdík nádherný nať hvozdíku nádherného
Ren shen Panax Radix Ginseng Ženšen Kořen ženšenu
Rou gui Cinnamomum cassia Cinnamomi cassiae cortex skořicovník čínský kůra skořicovníku čínského
Ru xiang Olibanum Resina olibani Gumi Olibanum olibanum olibanum (kadidlo), pryskyřice olibanum
San leng Sparganium stoloniferum Sparganii rhizoma zevar výběžkatý oddenek zevaru výběžkatého
San qi Panax notoginseng Notoginseng radix ženšen nepravý kořen ženšenu nepravého
Sang bai pi Morus alba Mori albae cortex radicis morušovník bílý kůra kořene morušovníku bílého
Sang ji sheng Loranthus sp. Loranthi ramulus ochmet větévka ochmetu
Sang ye Morus alba Mori albae folium morušovník bílý list morušovníku bílého
Sang zhi Morus Ramulus Mori Albae moruše větvička moruše bílé
Sha ren Elletaria cardamomum Cardamoni fructus kardamon pravý plod kardamonu pravého
Shan yao Dioscorea Radix Dioscorae Oppositae Diosk Kořen diosku vstřícného
Shan zha Crataegus cuneata Crataegi cuneatae fructus hloh klínovitý plod hlohu klínovitého
Shan zhu yu Cornus officinalis Corni fructus dřín lékařský plod dřínu lékařského
She chuang zi Cnidium Fructus Cnidii Monnieri Jarva Plod jarvy Monnieri
Sheng di huang Rehmania glutinosa Rehmanniae radix rehmanie lepkavá kořen rehmanie lepkavé
Sheng jiang Zingiber Rhizoma zingiberis officinalis recens zázvor Kořen zázvoru
Sheng ma Cimicifuga sp. Cimicifugae rhizoma ploštičník oddenek různých druhů rodu Cimicifuga (ploštičník)
Shi chang pu Acorus gramineus Acori graminei rhizoma puškvorec trávolistý oddenek puškvorce trávolistého
Shi gao Gypsum Gypsum fibrosum sádrovec Prášek sádrovce
Shi jue ming Haliotis sp. Haliotidis concha schránka mlže rodu Haliotis - ušeň schránka mlže rodu Haliotis - ušeň
Shi wei Pyrrosia Folium pyrosiae červená kapradina Listy červené kapradiny
Shu di huang Rehmania glutinosa Rehmanniae radix praep. rehmanie lepkavá kořen rehmanie lepkavé, upravený
Su mu Caesalpinia Lignum sappan Malajský sapan Dřevo malajského sapanu
Su xin hua Magnolia Flos Magnoliae Šácholan Květ šácholanu
Suan zao ren Zizyphus spinosa Zizyphi spinosae semen jujuba ostnitá semeno jujuby ostnité
Tan xiang Santalum album Santali albi lignum santal bílý dřevo santalu bílého
Tao ren Prunus persica Pruni persicae semen broskvoň obecná semeno broskvoně
Tian hua fen Trichosanthes Kirilowii Trichosanthis radix okurkovník Kirilův kořen okurkovníku Kirilova
Tian men dong Asparagus cochinchinensis Asparagi cochinchinensis rhizoma chřest kočinčínský oddenek chřestu kočinčínského
Tong cao Tetrapanax Medulla tetrapanacis papyriferi všehoj papírodárný Dřeň všehoje papírodárného
Tu bie chong Eupolyphaga Eupolyphaga seu Opisthoplatia eupolyfaga Dřeň eupolyfagy
Tu fu ling Smilax Rhizoma smilacis glabrae Svlačec drsný Kořen svlačce drsného
Tu si zi Cuscuta chinensis Cuscutae chinensis semen kokotice čínská semeno kokotice čínské
Wang bu liu xing Vaccaria Semen vaccariae segetalis Kravinec obilní Semeno kravince obilního
Wei ling xian Clematis armandii Clematidis armandii radix plamének armandův kořen plaménku Armandova
Wu bei zi Rhus/Melaphis Galla Rhois Chinensis škumpa černá Mléko škumpy černé
Wu ling zhi Trogopterus xanthipes = Pteromys xanthipes Trogopteri seu Pteromys excrementum výměšek hlodavce rodu Trogopterus - poletucha výměšek hlodavce rodu Trogopterus - poletucha
Wu mei Prunus Pruni armeniacae semen meruňka semeno meruňky
Wu wei zi Schizandra chinensis Schisandrae fructus klaponoška čínská plod klanoprašky čínské
Wu yao Lindera strychnifolia Linderae radix Lindera kořen lindery
Wu zhu yu Evodia ruteacarpa Evodiae fructus ampák ampák routovitý
Xia ku cao Prunella vulgaris Prunellae herba černohlávek obecný horní část nati černohlávku obecného
Xiang fu Cyperus rotundus Cyperi rhizoma šáchor okrouhlý oddenek šáchoru okrouhlého
Xiang ku Letinula Letinula Edodedes Houževnatec Tělo houževnatce jedlého
Xin yi hua Magnolia Magnoliae cortex šácholan obecný kůra šácholanu obecného
Xing ren Prunus armeniaca Pruni armeniacae semen meruňka semeno meruňky
Xu duan Dipsacus asper Dipsaci radix štětka drsná kořen štětky drsné
Xuan shen Scrophularia ningpoensis Scrophulariae Ningpoensis radix krtičník ningpoensis kořen krtičníku
Xue jie Sanguis draconis Sanguis Draconis dračí krev dračí krev (pryskyřice z rostliny Dracena draco)
Ya da huang Rhem pumilum Fructus Rhei pumilae Rebarbora zakrslá Plod Rebarbory zakrslé
Yan hu suo Corydalis turtschaninovii var.yanhusuo Corydalidis rhizoma dymnivka Turtšaninova oddenek dymnivky Turtšaninovy
Ye jia teng Polygonatum multiflorum Polygoni multiflori caulis kokořík mnohokvětý lodyha kokoříku mnohokvětého
Ye ju hua Chrysanthemum indicum Chrysanthemi indici flos zlateň indická květ zlateně indické
Yi mu cao Leonurus sibirica Leonuri herba srdečník sibiřský nať srdečníku sibiřského
Yi yi ren Coix lacryma-jobi Coicis semen slzovka obecná slzovkové semeno
Yi yi ren Coix Semen Coicis Lachryma - jobi slzovka (Jobovy slzy) Semena slzovky
Yin chen hao Artemisia argyi Artemisiae argyi folium pelyněk obecný list pelyňku
Yuan zhi Polygala tenuifolia Polygalae tenuifoliae radix vítod tenkolistý kořen vítodu tenkolistého
Yunzhi Coriolus Coriolus versicolor sporae Koutkovka pestrá Spory koutkovky pestré
Ze lan Lycopus Herba Lycopi Lucidi karbinec nať karbince světlého
Ze xie Alisma orientalis Alismatis radix žabník východní kořen žabníku východního
Zhen zhu mu Margaritifera usta Margaritifera usta Margaritiferae ustae concha schránka mlže rodu Margaritifera - perlorodka
Zhi bei mu Fritillaria Thunbergii Fritillariae Thunbergii bulbus řebčík Thunbergův cibule řebčíku Thunbergova
Zhi gan cao Glycyrrhiza uralensis Glycyrrhizae uralensis radix praep. lékořice uralská kořen lékořice uralské, upravený
Zhi ke Citrus aurantium Aurantii fructus citroník pomerančový plod pomeranče
Zhi mu Anemarrhena asphodeloides Anemarrhenae rhizoma sasanka asfodelovitá oddenek anemarheny asfodelovité
Zhi shi Citrus aurantium Aurantii Immaturi fructus citroník pomerančový plod pomeranče nezralý
Zhi zi Gardenia jasminoides Gardeniae fructus gardénie jasmínová plod gardenie jasmínové
Zhu ru Bambusa tuldoides Bambusae caulis in taeniis bambus bambusové výhonky v proužcích
Zi cao Lithospermum Radix Lithospermi seu Arnebiae Kamejka kořen kamejky
Zi hua di ding Viola yedoensis Violae Yedoensitis herba cum radicis violka tokijská celá rostlina (nať a kořen) violky tokijské
Zi su ye Perilla frutescens Perillae folium perila křovitá list perily křovité
Zi su zi Perilla frutescens Perillae fructus perila křovitá plod perily křovit

 

Více informací o tradiční čínské medicíně se dozvíte v knize Na frekvenci čínské medicíny (2002) a Od pramene čínské medícíny (2007).

MUDr. Petr Hoffmann, TCM Herbs, s.r.o.

Doba jedová - obsah

Úvod

Zkratky

1. Co se přidává do vody a potravin

1.1 Fluoridy v prevenci zubního kazu

1.2 Jak nám škodí hliník

1.3 Nebezpečný aspartam

1.4 Něco málo o medu

1.5 Záludný glutamát

1.6 Margaríny, nebo máslo?

1.7 Cholesterol – strašák, nebo přítel?

1.8 Aféra melamin

1.9 Věda potvrzuje: víno je elixír života

1.10 Energetické nápoje

1.11 Nikotin: jed, nebo lék?

1.12 Nebezpečný muškátový oříšek

1.13 „Éčka“ v potravinách

1.14 Jak a co tedy jíst a pít?

2. Vitaminy

2.1 Denní doporučené dávky (DDD)

2.2 Vitaminy a antioxidanty

2.3 Vitamin C

2.4 Význam vitaminů při snižování hladiny homocysteinu

2.5 Málo známé vitaminy skupiny B

2.6 Vitamin D: Kam nechodí slunce, tam chodí lékař

3. Rizika očkování

3.1 Vývoj očkování v USA a jeho důsledky

3.2 Jak může očkování poškodit děti?

3.3 Očkovací systém v ČR

3.4 Chřipka

3.5 Fakta o Gardasilu (Silgardu) a Cervarixu

3.6 Jak mohou rodiče přispět k bezpečnému očkování dětí?

4. Kosmetika: co nám škodí na kůži i pod kůží

4.1 Jak nám může škodit kosmetika?

4.2 Hliník v deodorantech a opalovacích krémech

4.3 Rtuť ze zubního amalgamu

4.4 Botulotoxin – biologická zbraň, nebo moderní kosmetický přípravek?

4.5 Vlasy – koruna krásy

4.6 Jak může zdraví ženy ovlivnit podprsenka?

4.7 AHA kyseliny v péči o pleť

4.8 Kosmetika ze zahrádek a domácností

5. Domácnost

5.1 Snaha o přílišnou čistotu domácnosti může škodit

5.2 Toxikologická rizika kuchyňského nádobí

5.3 Škodí nám mikrovlnné trouby?

5.4 Spát či nespat na pružinových matracích?

5.5 Proč není radno používat kůru citrusových plodů

5.6 Co musíme pečlivě schovávat před dětmi

6. Toxiny v životním prostředí

6.1 Dioxiny, všudypřítomná hrozba

6.2 Bisfenoly

6.3 Nebezpečí kontaminace rtutí

6.5 Je hliník opravdu pro člověka toxický?

6.5 Jsou GMO hrozbou pro další vývoj Evropy?

6.6 Jak nás ohrožují skleníkové plyny?

7. Hormony

7.1 Oxytocin – hormon lásky, věrnosti a důvěry

7.2 Melatonin – hormon tmy a spánku

7.3 Ženské pohlavní hormony

7.4 Mladým až do smrti?

Rejstřík

Plísně kolem nás a BioRepel Fungus

Plísně se jsou mikroorganizmy, které se odborně nazývají mikroskopické vláknité houby.
Tyto mikroorganizmy spolu s jedlými houbami, které sbíráme jsou systematicky zařazeny do samostatné říše hub. Vedle říše živočichů a říše rostlin jsou nedílnou součástí živé přírody. Český název plísně byl zaveden v 19. století botanikem J. S. Preslem. Plísně obývají naši zemi od nepaměti a člověk se je naučil využívat ke svému prospěchu od samého začátku jeho existence. K největšímu významu plísní lze počítat výrobu antibiotik od doby objevení penicilinu. Dalšími svými produkty se plísně uplatnily v potravinářství např. při výrobě sýrů, dále nápojů apod. V životě člověka však nemají jen kladnou úlohu. Ta záporná se projevuje v jejich škodlivém působení na lidské zdraví. Jsou mezi nimi známy i původci infekčních onemocnění, které se obecně nazývají mykózy.

V současné době však nám způsobují starosti i plísně, které nejsou pravými patogeny, ale které se vyskytují v životním prostředí, především v půdě, ve vzduchu. Člověk totiž přispěl svými nevhodnými zásahy do přírody k porušení biologické rovnováhy, jehož důsledkem je rozvoj plísní. Zvýšený výskyt plísní v životním prostředí člověku škodí. Plísně produkují množství rozmnožovacích výtrusů – spór, které se z narostlého mycelia uvolňují do vzduchu. Dochází k podráždění spojivek, dýchacích cest, vznikají alergická respirační onemocnění, bronchitidy – mykoalergózy. Plísně také při svém růstu produkují do okolního prostředí těkavé látky (aldehydy, ketony, étery apod.). I tyto chemické látky mohou alergizovat. Působí bolest hlavy, únavu, zánět spojivek apod. Plísně díky svému bohatému enzymatickému vybavení jsou velmi přizpůsobivé pro kontaminaci téměř jakéhokoliv substrátu – tedy i potravin. Do potravin uvolňují mykotoxiny (plísňové jedy), které způsobují akutní nebo chronické onemocnění – mykotoxikózy (otravy). Tak se pozitivní činnost plísní, prospěšná člověku začíná vyvažovat negativem. Likvidace plísní v obytných budovách není již jen kosmetickou úpravou, ale cíleným zásahem. I když stěny bytů pokrývají barevnými povlaky, které konkurují obrazům moderního umění, vyskytují se zde právě ty, které se do vnitřního prostředí našich domovů dostávají z vnějšího prostředí a které byly dříve považovány za neškodné saprofytické plísně.

Platí zásada, že od jara do podzimu je množství spór plísní v bytech menší než v okolním ovzduší. V tomto období se nejvíce vyskytují např. druhy: Cladosporium, Alternaria. Fusarium, Aspergillus. Většinou se jedná o tzv. fyloplánové nebo polní houby. V zimě je zase množství spór v bytech větší a nejvíce jsou zastoupeny druhy: Penicillium, Mucor, Aspergillus. Jakmile nastanou v bytech pro ně příhodné podmínky, což je zvýšená vlhkost především zdiva, ale také i ovzduší, začnou růst. A právě spóry těchto druhů patří k závažným alergenům.

Zápas s plísněmi je o to komplikovanější, že při jejich likvidaci se musí dbát toho, aby nedocházelo k rekontaminaci okolí, k znovuzamoření jejich spórami. Je doporučováno používat k jejich likvidaci tzv. mokrou cestu. Na mycelia plísní se aplikují vhodné přípravky s fungicidním účinkem. Vždy však musíme mít na zřeteli, aby tato látka představovala minimální riziko pro ošetřovaný materiál, na kterém plísně rostou i pro provádějícího pracovníka a dále také aby měla i přetrvávající účinek. Záleží ovšem na rozsahu a velikosti nárůstů plísní. Přípravky s fungicidním účinkem se mají vždycky používat za dodržení bezpečnostních upozornění vyznačených na etiketě výrobku. V každém případě se jedná o chemické látky, které vnášíme do již tak dosti přechemizovaného prostředí.

Proto je přípravek BIO REPEL významným přínosem, kdy se plísně likvidují jejich vlastní zbraní. Není to tedy přípravek chemický, je to přípravek biologický. Nejen, že plísně likviduje, ale má i přetrvávající účinek přidáním do malířských nátěrů. Nezpůsobuje alergie, je šetrný k prostředí, tedy ekologický a splňuje i podmínku aplikace mokrou cestou, protože se nanáší rozpuštěn ve vodě.

Prodejna Praha 2

Alterna Medica Praha s.r.o.

Rumunská 697/14, 120 00 Praha 2, Praha-Vinohrady

(prodejna je z Tylova náměstí směrem k dálnici, vedle Sluchadel KIND)

IČP: 1010010352

Najdete nás na mapy.cz

Telefon: +420 222 560 854
E-mail: alternamedica@email.cz

LZE PLATIT KARTOU

Otevírací hodiny:

Pondělí 8:00 - 18:00
Úterý 8:00 - 18:00
Středa 8:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 18:00
Pátek 8:00 - 18:00


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

„Zboží nabízené na těchto webových stránkách je zbožím, které si můžete objednat prostřednictvím našeho e-shopu a nemusí být momentálně v našich kamenných prodejnách k dispozici. Prosíme, než se vydáte na kteroukoliv pobočku - doporučujeme Vám si přípravky pro osobní odběr zarezervovat přes formulář e-shopu. Pobočky posílají potvrzení, že je zboží zarezervováno a připraveno k osobnímu odběru."

 

 

E shop

v objednávkovém formuláři e shopu máte možnost zvolit

 • zaslání na dobírku (cena dobírky je 120 Kč)
 • platbu předem na účet (cena balíku je 95 Kč) - podklady k pladbě Vám budou zaslány na mail
 • Slovensko (cena dopravy je 320 Kč) - zasíláme pouze po platbě předem na účet, podklady k pladbě Vám budou zaslány na mail

 • osobní odběr - máte možnost zvolit provozovnu

Praha 4 (pro podrobné informace o provozovně a otevírací době klikněte)

Praha 2 (pro podrobné informace o provozovně a otevírací době klikněte)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

„Zboží nabízené na těchto webových stránkách je zbožím, které si můžete objednat prostřednictvím našeho e-shopu a nemusí být momentálně v našich kamenných prodejnách k dispozici. Prosíme, než se vydáte na kteroukoliv pobočku - doporučujeme Vám si přípravky pro osobní odběr zarezervovat přes formulář e-shopu. Pobočky posílají potvrzení, že je zboží zarezervováno a připraveno k osobnímu odběru."

 


Prodejna Praha 4

Alterna Medica Praha s.r.o.

Křejpského 1507/31, 149 00 Praha 4, Praha-Chodov

IČP: 1010010051

Najdete nás na mapy.cz

Telefon: +420 242 488 980
Telefon: +420 272 931 854
Mobil: +420 603 422 680

LZE PLATIT KARTOU

Otevírací hodiny:
Pondělí   8:00 - 16:00
Úterý      8:00 - 16:00
Středa     8:00 - 16:00
Čtvrtek    8:00 - 16:00
Pátek      zavřeno

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

„Zboží nabízené na těchto webových stránkách je zbožím, které si můžete objednat prostřednictvím našeho e-shopu a nemusí být momentálně v našich kamenných prodejnách k dispozici. Prosíme, než se vydáte na kteroukoliv pobočku - doporučujeme Vám si přípravky pro osobní odběr zarezervovat přes formulář e-shopu. Pobočky posílají potvrzení, že je zboží zarezervováno a připraveno k osobnímu odběru."

 


Doba jedová 2 obsah

1. Domovy a pracoviště v době jedové

  1.1 Překvapení v prachu pod postelí
  1.2 Bisfenol A
  1.3 Triclosan
  1.4 Ftaláty
  1.5 Čím nám škodí nonylfenol?
  1.6 V čem spočívá nebezpečí hormonálních disruptorů?
  1.7 Azbestová hrozba
  1.7.1 Azbestová hrozba visí nad tisíci školami i nemocnicemi
  1.7.2 Azbest a jeho zdravotní rizika
  1.8 Zdravý spánek
  1.9 Na co bychom měli dbát v interiérech?
  1.10 Pomáhají nám pokojové květiny


2. Zdravé a škodlivé sladkosti

  2.1 Cukry
  2.2 Umělá nekalorická sladidla
  2.3 Xylitol a žvýkačky jako ochrana před zubním kazem?
  2.4 Čím si (snad) můžeme osladit?
  2.5 Co tedy máme jíst?


3. Nápoje všedních dnů

  3.1 Čaj
  3.2 Káva
  3.3 Mléko


4. Potraviny, které naši předkové neznali

  4.1 Jídlo v historické perspektivě
  4.2 Potraviny nového typu
  4.3 Fytosteroly (rostlinné steroly)
  4.4 Netradiční rostlinné produkty
  4.5 Netradiční bílkoviny
  4.6 Netradiční nebo upravené oleje
  4.7 Netradiční sacharidy a jejich deriváty
  4.8 Antioxidanty z netradičních zdrojů
  4.9 Potraviny připravené z geneticky modifikovaných organismů


5. Kojení – základ zdraví

  5.1 Začínáme kojit
  5.2 Mateřské mléko
  5.3 Imunologický přínos kojení
  5.4 Jak dlouho kojit?
  5.5 Některé rady pro kojící maminky


6. Proč jíme jedovatá jídla?

  6.1 Zaplísněné potraviny a mykotoxiny
  6.2 Rudý příliv a jedovaté produkty moře
  6.3 Jedovaté sinice
  6.4 Jedovatá ryba fugu
  6.5 Jedovatá kapradina


7. Nemoci z léčení

  7.1 Nežádoucí účinky léků
  7.2 Antibiotika
  7.3 Americký bestseller Death by Medicine (Smrt způsobená medicínou)
  7.4 Také užíváte aspirin?


8. Rakovina – nemoc z životního stylu

  8.1 Tabák a kouření
  8.2 Pití alkoholu
  8.3 Rakoviny způsobené dietními faktory
  8.4 Podíl obezity na vzniku rakoviny
  8.5 Vliv hormonů na výskyt rakoviny
  8.6 Faktory životního prostředí
  8.7 Radioaktivní záření
  8.8 Čtyřicetiletá válka s rakovinou v USA
  8.9 Léčení rakoviny a celosvětová realita
  8.10 Incidence rakoviny v ČR


9. Jak začal hliník škodit lidem i přírodě

  9.1 Hliník ve vodě a potravinách
  9.2 Hliník ve vakcínách
  9.3 Kyselé deště
  9.4 Cesty hliníku v lidském těle
  9.5 Škodí hliník, nebo prospívá?


10. Očkování: kde hledat rady a poučení?

  10.1 Pro a proti
  10.2 Jak se přesvědčíme o užitečnosti plošného očkování kojenců a batolat?
  10.3 Jak selhává účinnost očkování
  10.4 Diskuse o bezpečnosti očkování proti rakovině děložního čípku
  10.4.1 Nežádoucí účinky HPV vakcín
  10.4.2 Výskyt karcinomu děložního čípku v ČR
  10.4.3 Důkazy o bezpečnosti HPV vakcín u mužů
  10.4.4 Hodnocení NÚ u žen
  10.4.5 Kolik stojí prevence karcinomu děložního čípku?
  10.5 Novinky roku 2011 o očkování proti chřipce
  10.5.1 Snižuje očkování proti chřipce nemocnost?
  10.5.2 Očkování dětí proti chřipce
  10.5.3 Vakcíny proti chřipce
  10.6 Doslov k 10. kapitole


11. Praktické rady rodičům k očkování

  11.1 U kterých dětí je zvýšené riziko nežádoucích účinků po očkování
  11.2 Základní bezpečnostní opatření při očkování


12. Očkování v pohledu zkušeného pediatra


13. Očkování dětí povinné, nebo dobrovolné?


14. Najdeme lék na všechny nemoci?

  14.1 Kam nechodí slunce, tam chodí lékař
  14.2 Najdeme elixír života a věčného mládí?
  14.3 Kurkumin je dobrá volba
  14.4 Astragalus membranaceus - kořen mládí a nesmrtelnosti?

Vítejte v Alterně Medice

 


upraveno:
2020-03-22 (2179 produktů)

VÝROBKY UVEŘEJNĚNÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JSOU SCHVÁLENY JAKO DOPLŃKY STRAVY. NEJSOU LÉKEM - NELZE JE ZA PŘEDEPSANÉ LÉKY ZAMĚŇOVAT - ANI NEMAJÍ SCHVÁLENÉ LÉČIVÉ ÚČINKY.

„Zboží nabízené na těchto webových stránkách je zbožím, které si můžete objednat prostřednictvím našeho e-shopu a nemusí být momentálně v našich kamenných prodejnách k dispozici. Prosíme, než se vydáte na kteroukoliv pobočku - doporučujeme Vám si přípravky pro osobní odběr zarezervovat přes formulář e-shopu. Pobočky posílají potvrzení, že je zboží zarezervováno a připraveno k osobnímu odběru.

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1924/2006 (platné od 14.12.2012) nesmíme u produktů v e-shopu uvádět žádná (Radou neschválená) zdravotní a výživová tvrzení.  Nesmíme u produktů v e-shopu podávat informace, na co konkrétní byliny jsou a jak Vám mohou pomoci ...

Co je zdravotní tvrzení? Jedná se o jakékoli sdělení nebo zobrazení (grafické, obrazové nebo symbolické), které uvádí (navrhuje nebo naznačuje), že potravina (patří sem i doplňky stravy a bylinné preparáty) má určité vlastnosti. Zdravotní tvrzení jsou zakázána, pokud nejsou schválena a zahrnuta do příslušných seznamů. EU svými nařízeními tak nedovoluje provozovatelům přírodní (alternativní) medicíny používat pojmy, které se mohou běžně používat v medicíně konzervativní.

Seznam Radou schválených tvrzení ve vztahu k bylinám, bylinným preparátům a doplňkům výživy není konečný; měnil se a upravoval v roce 2008, 2010 a 2012. Naposledy byl Seznam schválených zdravotních tvrzení v roce 2018 doplněn nařízením (EU) č. 536/2012…

Původní texty - uvedené na těchto stránkách - tedy postupně odstraňujeme a přizpůsobujeme platné legislativě a Vás musíme odkázat na volně dostupné zdroje z internetu ...(Vaše názory na Evropskou unii směřujte Vašemu europoslanci placenému z Vašich daní...)

Informace o produktech a bylinách si budete muset na internetu najít sami.

Doufáme a věříme, že Vám tyto (námi nezaviněné překážky) nebudou bránit v zachování  přízně, za kterou Vám děkujeme.

AKCE - AKCE - AKCE

Nedejme si přírodu

Maca

Existuje několik botanických odrůd, které se navzájem liší zabarvením kořene. Některé jsou podobné barvou bramborám, jiné mají barvu bílou, žlutou, žluto-bílou, bílo-růžovou, šedou, červenou, fialovou, a dokonce černou. Bílo-krémové květy jsou složeny na koncích lodyh. Plody ve tvaru malých lusků obsahují oválná, velice lehká semena. Jako léčivé se užívají čerstvé nebo sušené, rozemleté kořeny.

Peruánská Maka je pěstována již několik tisíciletí. Byla důležitou složkou stravy a také významným obchodním artiklem obyvatelů vysokých poloh And. Pro své vlastnosti se také stala potravinou určenou pouze pro vysoké společenské vrstvy.

Po mnoha staletích se o cenných vlastnostech Maky měli možnost přesvědčit španělští dobyvatelé. Jejich koně v krutých podmínkách hor slábli a nechtěli se rozmnožovat. Španělé podávali Maku podle rad indiánů a vyzkoušeli tak její posilující a afrodiziakální vlastnosti. Vědomosti o této rostlině a jejich účincích pak přivezli do Španělska, a stala se součástí jídelníčku královské rodiny. Posléze však upadla v zapomnění a byla známa pouze v některých peruánských společenstvích. Teprve v šedesátých letech minulého století se peruánští, němečtí a američtí vědci, bádající rostlinstvo v Peru, znovu začali zajímat o „ztracený poklad And". Jejich publikace probudily zájem o Maku v celém světě a laboratorní a klinické výzkumy potvrdily její hodnoty.

Sušené kořeny mohou být přechovávány až 7 let, aniž by ztratily svou hodnotu. Prášek z mletých kořenů se pro zvýšení výživné hodnoty dodává i do nápojů a používá v kuchyni při přípravě pečiva, salátů, pudingů, koktejlů a jiných potravin. S Makou je spojena stará indiánská legenda. Podle ní je darem boha Virakoči kmenům, žijícím v krutých klimatických podmínkách těžko přístupných výšin And. Virakoča, darujíc Maku obyvatelům hor, dal do ní vše potřebné ke zdravému a dlouhému životu: cenné proteiny, minerály, vitamíny a dodal ještě cosi pro sílu

..... a chuť plodit potomky.

Obchodní podmínky:

internetového obchodu Alterna Medica Praha s.r.o. se řídí obchodními podmínkami (uzavřením kupní smlouvy) vyhlášenými provozovatelem a platnou legislativou v České republice. S odvoláním na občanský zákoník (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění), co se týká spotřebitele. Vztah s podnikateli a právními subjekty se řídí podle obchodního zákoníku, (č. 513/1991 Sb. v platném znění).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

Kupní smlouva mezi provozovatelem a kupujícím vzniká při závazném potvrzení objednávky. Závazným objednáním se rozumí okamžik, kdy si zkontrolujete vybrané zboží u pokladny a kliknete na tlačítko "Objednat". Zboží bude dodáno v cenách platných v okamžiku odeslání závazné objednávky. V případě, že je zboží na skladě vyexpedujeme je do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím - v tom případě Vás budeme kontaktovat.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží již není k dispozici u dodavatele, byla ukončena výroba objednaného zboží či zákazník neuhradil a nepřevzal předchozí objednávku. Prodávající si vyhrazuje právo upravit prodejní cenu v případě tiskových chyb, změn cen dodavatelů atd.

Jak nakupovat:

Registrace není povinná.

Pokud byla Vaše objednávka úspěšně odeslána a zapsána do naší databáze, přijde Vám obratem na zadanou e-mailovou adresu potvrzovací e-mail. Pokud nepřijde, jde pravděpodobně o chybné uvedení Vaší e-mailové adresy - v takovémto případě prosíme volejte na telefon uvedený v kontaktech. Pokud budete chtít z nějakého důvodu Vaši již odeslanou objednávku zrušit, respektujeme to - zavolejte nám, a my Vám sdělíme, zda je možno objednávku zrušit, nebo již byla odeslána.

Úhradu objednaného zboží je možno v současné době provést:

 • hotově na provozovně
 • dobírkou
 • platbou předem na účet
 • platební kartou - pouze na provozovně Praha 2, Rumunská 697/14

Při odesílání zboží do SK (Slovensko) je možno zvolit pouze platbu předem - na účet. Po objednání zboží vyčkejte  - budou Vám zaslány podklady k platbě.

Cena poštovného se vztahuje jen na Českou republiku. Do ostatních států je poštovné účtováno podle ceníku České pošty.

Reklamace - vrácení zboží

V souladu se zákonem č. 367/2000 , prodávající umožní nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zásilky s novým zbožím toto zboží bez udání důvodu vrátit. Zboží bude zákazníkem odesláno pouze doporučeně a nikdy ne formou dobírky a to na adresu sídla prodejce. V případě vrácení zboží, které bylo používáno, je ušpiněné, nebo poškozené, si provozovatel vyhrazuje právo vrátit částku poměrně sníženou o vzniklé opotřebení. Kupujícímu bude do 10 dnů vrácena celá částka za zboží (případně snížena o vzniklé opotřebení) + poštovné.

UPLATNÍ-LI SPOTŘEBITEL PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, má dodavatel dle §53 odst.10 Občanského zákoníku právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tato částka bude zahrnuta do opravného dokladu, který bude vystaven kupujícímu. Vrácení výrobku dodavateli provádí spotřebitel na vlastní náklady.

Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, musí být splněny následující podmínky:

 • zboží musí být na náklady kupujícího doručeno, popř. zasláno na adresu prodávajícího (nezasílejte na dobírku!)
 • zboží nesmí být poškozené ani nesmí jevit známky neodborného užívání nebo opotřebování
 • obal není nutné za všech okolností vrátit v původním stavu, neboť řadu produktů je potřeba pro vyzkoušení z obalu vyjmout. Je však povinností zákazníka uhradit náklady na uvedení zboží do původního stavu, to znamená, že lze vracející částku snížit o peněžní hodnotu rovnající se vyhotovení nového obalu.

Zboží se může poškodit i během dopravy, proto si vždy před převzetím zboží dobře prohlédněte. Všechny zásilky jsou pojištěny a dopravce za zboží ručí. Poškozené zboží od dopravce nepřepírejte, popřípadě sepište s dopravcem protokol o poškození.

Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající (předem dohodnutým způsobem) do 5 pracovních dnů zpět odpovídající částku.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět a prodávající nebude akceptovat odstoupení od kupní smlouvy.

Ochrana dat:

Provozovatel prohlašuje všechny osobní informace předané kupujícím za důvěrné a slouží k naplnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimkou jsou pouze externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálně nutném rozsahu, který je potřebný pro doručení zboží.

Upozornění:

Obsah stránek je ve většině případech přebírán od třetích osob a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti nebo chyby. Nemůžeme proto garantovat jejich naprostou správnost. Veškeré rady jsou jen informativního charakteru a nenahrazují lékařská stanoviska. Nelékové přípravky, které je možné nakoupit nejsou určeny k léčbě nemocí. Nacházejí využití v oblasti kosmetických přípravků pro ochranu , čištění a zlepšení stavu pokožky , v případě potravních doplňků nahrazují nedostatek určitých látek, jako jsou vitaminy, minerály, stopové prvky apod. Zodpovědnost za jejich působení nese výrobce. V případě dlouhotrvajících potíží a zhoršování zdravotního stavu se obraťte na lékaře.

Vážíme si Vaší důvěry a přejeme Vám příjemný nákup.

tým Alterny MedikyAlterna Medica
OGVjOTg