S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

KONTAKTY

Alterna Medica Praha s.r.o.
(POZOR - POUZE SÍDLO FIRMY) Jašíkova 1533/4
149 00 Praha 4
tel: +420 242488980
fax: +420 242488980
napište nám
mobil: 603 422680
IČO: 24198676 Email:alternamedica@email.cz

NOVINKY

arr3Nástup do školy a školkyVÝROBKY UVEŘEJNĚNÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JSOU SCHVÁLENY JAKO DOPLŃKY STRAVY. NEJSOU LÉKEM - NELZE JE... arr3Pylox (Helicobacter pylori ) Trávicí potíže - bolesti v břišní oblasti, nadýmání, nechutenství, nevolnost, zvracení, nutkáním...Pět prvků podle TCM - filozofie Pentagramu

Veškerý život je založen na neustálém koloběhu životodárné energie, které se podle TCM říká Qi (čchi). Energie Qi je neustále v pohybu a má jak hmotnou, tak nehmotnou podstatu. Projevuje se v nejrůznějších podobách a podle TCM se dá popsat jako pět charakteristických, vzájemně se ovlivňujících skupin neboli pět elementů nazvaných podle energie převládajícího přírodního živlu či úkazu. Pentagram je tvořen pěti prvky, pěti elementy tj. dřevo, oheň, země, kov, voda a šesti energiemi – vítr, teplo, žár, vlhko, sucho, chlad. Tyto elementy se vzájemně tvoří, ničí, kontrolují a ovládají. Pro dokonalou harmonii a rovnováhu celku je potřebný každý z nich. Oslabení jednoho působí na druhé. Pokud je systém v nerovnováze, tj. kdy jeden nebo více prvků převládá, či je naopak oslaben, manifestuje se tato nerovnováha přesně definovanými projevy, které byly vypozorovány v průběhu tisíců let vývoje tradiční čínské medicíny.

Kov (prochládá, vysušuje a zpevňuje)

Podle TCM je prvek kovu spojen s energií sucha. Patří k němu bílá barva a ostrá štiplavá chuť. Z ročních období náleží kovu podzim, ze světových stran západ a v lidském životě se ujímá vlády po plodném období země ve vrcholné fázi aktivního života okolo 55. – 60. Roku věku (obecně po přechodu). Období kovu je spojené s dozráváním a posléze s uvadáním a vysycháním (vrásky), ale také se schopnostmi prosadit se, s empatií, zodpovědností a cílevědomostí, na druhé straně však také s bojovností až militantností, s pláčem, smutkem, špatnou adaptabilitou a puntičkářstvím.

Z lidských orgánů byly kovu přiřazeny plíce a tlusté střevo. Podle TCM jsou plíce párovým orgánem tlustého střeva a oběma je připisována mimořádně velká důležitost, neboť tyto orgány zprostředkovávají a řídí komunikaci s vnějším světem, a to v obou směrech. Mají na starosti jak příjem látek a podnětů zvenčí (kyslík, čichové vjemy…), tak jejich odstraňování (odpadní látky a plyny). Plíce a tlusté střevo se navzájem ovlivňují. Je například známo, že hluboké dýchání příznivě podporuje peristaltiku střev, o čemž svědčí i skutečnost, že lidé trpící zácpou dýchají slabě a povrchně. Samotné dýchání symbolizuje schopnost přijímat a dávat. – dech je také v mnoha kulturách synonymem ducha či duše. Dýchání je tedy nejen předpokladem života, ale v metafyzické rovině představuje naše spojení i komunikační kanál s jednotou vesmíru. Zdravotní stav plic a tlustého střeva se manifestuje přímo na kůži, tj. na orgánu, který při komunikaci s vnějším prostředím hraje zásadní úlohu. Pokud plíce a tlusté střevo nezvládají svoji práci a nedostatečně odvádějí škodlivé látky z těla, projeví se to právě na kůži, která tyto odpadní látky musí vyloučit. V Číně se říká: co nevyloučí střevo, to musí vyloučit kůže.

Dřevo (osvěžuje a dynamizuje)

Podle TCM je prvek dřeva spjat s energií větru. Patří k němu zelená barva, kyselá chuť a ze světových stran východ. Z ročních období se k němu pojí jaro a v lidském životě analogicky období dětství přibližně do 15. Roku věku (před nástupem puberty). Dřevo znamená rychlý růst, vývoj, plánování a s ním spojenou originalitu a kreativitu, ale také se může projevit překotným jednáním, hněvem, či neschopností plnit nebo dokončovat plány.

Z lidských orgánů byly dřevu přiřazeny dva párové orgány – játra a žlučník. Tyto orgány jsou zodpovědné za rozvod a využití energie získané z potravy a za odvod jedů a toxických látek z krve. Játra kontrolují oči, zrak, dále svalový tonus, šlachy a nehty. Jsou to především játra, která zodpovídají za plynulý a rovnoměrný tok energie v těle a množství a kvalitu krve. Při onemocnění jater dochází vždy k podstatnému snížení životní energie a chuti k životu. Není divu, že při takovémto pracovním vytížení mají nejvyšší teplotu ze všech orgánů lidského těla. Energetická porucha jater se projevuje onemocněním očí, slzením, záněty a hlavně svěděním. Také přetažené svaly a lámavé nehty spolu s poruchami krvetvorby ukazují na energetickou nedostatečnost jater. S energeticky oslabenými játry jde ruku v ruce neschopnost rozlišit užitečné od škodlivého, a to jak v materiální, tak i duchovní rovině. Toto může vést jednak k nadměrné spotřebě nezdravých jídel (nenasytnost), k přehnaně expanzivním tendencím, přebujelé fantazii i k příliš vysokým ideálům a především ke ztrátě citu pro pravou míru. Párovým orgánem jater je žlučník, který odvádí toxické látky z jater, na něm se nejvíce projevuje potlačovaný hněv a agrese. Tato energie, kterou si člověk často nedovolí uvolnit – tuhne ve žlučníku do podoby dobře známých žlučových kamenů.

Voda (chladí a umocňuje)

Podle TCM je element vody spojen s energií chladu. Náleží mu modrá a černá barva, slaná chuť, sever a zima. V lidském životě ovládá jeho poslední fázi – stáří a ujímá se vlády přibližně po 60. Roce věku. Pro element vody je charakteristická moudrost, intuice, skromnost, vytrvalost, stálost a smíření s životem i smrtí. Na druhou stranu se voda může projevovat ve své negativní poloze jako strach, deprese, strnulost a neustálé obavy.

Z tělesných orgánů byly vodě přiřazeny ledviny a jejich párový orgán močový měchýř. Ledviny mají v energetickém systému člověka mimořádně důležitou roli, jelikož slouží jako zásobník vrozené energie, kterou jsme získali od rodičů, a přebytečné energie získávané v průběhu života. Mimo to kontrolují kosti, kostní dřeň, CNS, zuby, vlasy a uši a rozhodují o hospodaření organismu s minerálními látkami. Ledviny také velkou měrou ovlivňují schopnost reprodukce, sexuální aktivitu a libido. Oslabení ledvin se může projevit jako bolesti zad, noční močení, deprese, nespavost, agresivita nebo neplodnost či osteoporóza. Ledviny jsou také úzce spjaty s lymfatickým systémem, který se přes ledvinovou tkáň očišťuje od sebraných odpadních a škodlivých látek. Z psychosomatického hlediska reprezentují ledviny oblast partnerství, ale také integraci protikladných aspektů osobnosti člověka. Silné ledviny predisponují člověka k odvážnému chování a ke schopnosti zdravého  riskování. Jen málokdy si ale uvědomujeme, že tento proces funguje i opačným směrem, neboť odvaha a sebekázeň zpětně posilují ledviny a ty pak podporují vznik harmonických mezilidských vztahů.

Oheň (prokrvuje a zahřívá)

Podle TCM je elementu ohně vlastní energie tepla a žáru. Pro oheň je dále typická červená barva, hořká chuť, jižní světová strana a z ročních období samozřejmě léto. V lidském životě představuje oheň dobu mládí počínaje pubertou a konče založením rodiny. Období ohně je spojené s intenzivním duševním vývojem, zvědavostí, intuicí a smíchem a schopností prožívat štěstí nezávislá na vnějších faktorech, na druhou stranu se může projevovat zmateností v jednání a neschopností se vyjádřit.

K elementu ohně bylo z tělesných orgánů přiřazeno srdce a jeho párový orgán tenké střevo. Srdce je orgánem, který kontroluje nejen cévy a krevní oběh, ale i jazyk a vyjadřovací schopnosti (řeč). Energetická nerovnováha v oblasti srdce se proto projevuje buď pomalou nebo naopak překotnou nebo zcela zmatenou mluvou (horkost v srdci). Poruch srdce a nedostatečnost krve úzce souvisí s poruchami spánku. Především časový stres a jiné stresové faktory způsobují horkost v srdci, ta vede ke spánkovým poruchám. Ochranným orgánem srdce je tenké střevo, které přebytečné horko odvádí do močového měchýře, kde může působit bolesti, pálení a zánět bez bakteriálního nálezu. Srdce je centrem i sídlem přirozené moudrosti a je logicky spjato s niternými emocemi. Je uložené přesně na tom místě, kterého se člověk dotýká, když chce ukázat na sebe. Srdce je symbolem lásky a jednoty. Srdce není orgán, který by se příliš dal ovládat vůlí. Pokud ho něco rozruší, dává to jasně najevo a nutí člověka „naslouchat hlasu svého srdce“

Země (udržuje a realizuje)

Podle TCM náleží k elementu země energie vlhka. Zemi charakterizuje žlutá barva, sladká chuť a střed. V průběhu roku přichází tzv. mezidobí země hned několikrát za sebou, a to v lednu, dubnu, červenci a říjnu. V lidském životě je země spojena s obdobím zralosti, které u žen začíná po porodu a končí s nástupem menopauzy. Období země se u většiny lidí překrývá s časem založení rodiny. A budováním kariéry. S obdobím země souvisí citlivost, seberealizace, stabilita, klid, bezpečí a empatie, ale na druhé straně také nedůvěra, nerozhodnost a lenost.

K elementu země byly přiřazeny následující tělesné orgány – slezina, slinivka a žaludek. Slezina se slinivkou patří podle TCM do jednoho energetického okruhu a spolu se žaludkem mají za úkol získávat a přetvářet energii z potravy. Slezina odpovídá za rozvod tělních tekutin (šťáv), za dostatečnou výživu svalů a tkání a také za tvorbu některých krevních buněk. Neodolatelná chuť na sladké, celulitida, posliněný polštář, studené ruce a bledý obličej jsou příznaky, které většinou poukazují na problém se slezinou. Chronická energetická nedostatečnost sleziny a slinivky má za následek poruchy krve, emoční labilitu a nakonec stav celkového vyčerpání organismu. Silná slezina naopak dodává duševní svěžest, stabilitu a rovnováhu i v pozdějším věku.

Žaludek je považován za nejsilnější orgán disponující nemalou obrannou energií, který vytváří jakýsi ochranný štít. V Číně se věří, že pokud jsou orgány země v pořádku, lze vyléčit jakoukoli nemoc, protože jen harmonie těchto orgánů vytváří optimální podmínky pro dostatečnou obranyschopnost organismu. Energetické nebo fyziologické oslabení žaludku se neprojeví ihned, ale až po dlouhé době špatného zacházení. Projevuje se nejen v oblasti žaludku, ale i zápachem z úst, říháním, zácpou a neustálou žízní. Žaludek je velmi často zatěžován psychickými vjemy, kterými se vědomě nechceme zaobírat, přijmout je, nebo dokonce řešit. Žaludek pak řeší „nestrávené“ psychické problémy na materiální úrovni tak, že produkuje velmi silnou žíravou kyselinu chlorovodíkovou. Čím více nestrávených problémů, tím více kyseliny, která způsobuje překyselení žaludku a s tím související zdravotní obtíže

 

OWY3ZDM3Y